پرش به محتوای اصلی

خرما

خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
65,880 تومان
خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
58,500 تومان
52,650 تومان
خرمای مضافتی 600 گرمی دیماس
10% تخفیف
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
58,500 تومان
52,650 تومان
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
10% تخفیف
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
53,500 تومان
48,150 تومان
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
10% تخفیف
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
74,260 تومان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرمای نگار 550 گرمی برنا
43,000 تومان
40,850 تومان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
رطب مضافتی بروات بم 700 گرمی دیماس
رطب مضافتی بروات بم 700 گرمی دیماس
65,500 تومان
58,950 تومان
رطب مضافتی بروات بم 700 گرمی دیماس
10% تخفیف
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
54,500 تومان
49,050 تومان
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
10% تخفیف

آلو

آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
52,000 تومان
46,800 تومان
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
10% تخفیف
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
65,820 تومان
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
63,400 تومان
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
87,840 تومان
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو 450 گرمی برتر
آلو 450 گرمی برتر
99,800 تومان
89,820 تومان
آلو 450 گرمی برتر
10% تخفیف
آلو بخارا 400 گرمی برکت
آلو بخارا 400 گرمی برکت
98,000 تومان
آلو بخارا 400 گرمی برکت
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
142,900 تومان
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
87,846 تومان
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
سبد خرید
گروه محصولات