پرش به محتوای اصلی

خرما

خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
65,880 تومان
خرمای مضافتی 550 گرمی پارسان
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
58,500 تومان
52,650 تومان
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
10% تخفیف
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
53,500 تومان
48,150 تومان
رطب مضافتی بم 550 گرمی مروایدسیاه
10% تخفیف
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
74,260 تومان
خرمای مضافتی بم 620 گرمی پارسان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرمای نگار 550 گرمی برنا
63,000 تومان
59,850 تومان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
79,860 تومان
خرما زاهدی 500 گرمی پانی
رطب مضافتی بم 700 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 700 گرمی مروارید‌سیاه
65,500 تومان
58,950 تومان
رطب مضافتی بم 700 گرمی مروارید‌سیاه
10% تخفیف
رطب مضافتی بم 750 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 750 گرمی مروارید‌سیاه
71,500 تومان
64,350 تومان
رطب مضافتی بم 750 گرمی مروارید‌سیاه
10% تخفیف

آلو

آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
96,000 تومان
86,400 تومان
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
10% تخفیف
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
79,000 تومان
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
90,000 تومان
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
146,500 تومان
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو برغانی سیاه 500 گرمی دست‌آورد
آلو برغانی سیاه 500 گرمی دست‌آورد
75,280 تومان
آلو برغانی سیاه 500 گرمی دست‌آورد
آلو بخارا 300 گرمی برتر
آلو بخارا 300 گرمی برتر
83,890 تومان
آلو بخارا 300 گرمی برتر
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
110,000 تومان
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
آلو 250 گرمی خشکپاک
آلو 250 گرمی خشکپاک
53,000 تومان
آلو 250 گرمی خشکپاک
سبد خرید
گروه محصولات