اخبار

داود قربانیان در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت شهروند مطرح کرد؛ همراهی انجمن در برنامه‌های کلان مدیریتی شهروند، رضایتمندی گروه‌های مختلف کارکنان مجموعه را به دنبال خواهد داشت.
۲ آذر ۱۴۰۱ داود قربانیان در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت شهروند مطرح کرد؛ همراهی انجمن در برنامه‌های کلان مدیریتی شهروند، رضایتمندی گروه‌های مختلف کارکنان مجموعه را به دنبال خواهد داشت.

اعضای منتخب انجمن صنفی شرکت شهروند در دیدار با مدیرعامل این شرکت ضمن تاکید بر جایگاه و نقش خود به عنوان یک تشکل صنفی اثرگذار، هم افزایی و همکاری همه جانبه با انجمن را برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات کارکنان و رسیدن به درک مشترک از مسائل و حل آن‌ها را از ضروریات دانست.

مرتب سازی بر اساس :