پرش به محتوای اصلی

خرما

خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرمای نگار 550 گرمی برنا
43,000 تومان
40,850 تومان
خرمای نگار 550 گرمی برنا
خرمای کبکاب 1500 گرمی مروارید سیاه
خرمای کبکاب 1500 گرمی مروارید سیاه
59,500 تومان
50,575 تومان
خرمای کبکاب 1500 گرمی مروارید سیاه
15% تخفیف
خرما مضافتی لوکس 650 گرمی پارسان
خرما مضافتی لوکس 650 گرمی پارسان
59,000 تومان
53,100 تومان
خرما مضافتی لوکس 650 گرمی پارسان
10% تخفیف
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
69,500 تومان
62,550 تومان
رطب مضافتی بم 600 گرمی مروارید‌سیاه
10% تخفیف
رطب زرد عسلی 900 گرمی مرواریدسیاه
رطب زرد عسلی 900 گرمی مرواریدسیاه
68,500 تومان
47,950 تومان
رطب زرد عسلی 900 گرمی مرواریدسیاه
30% تخفیف
رطب مضافتی 275 گرمی برنا
رطب مضافتی 275 گرمی برنا
19,500 تومان
18,525 تومان
رطب مضافتی 275 گرمی برنا
رطب طلایی 900 گرمی پانی
رطب طلایی 900 گرمی پانی
68,500 تومان
61,650 تومان
رطب طلایی 900 گرمی پانی
10% تخفیف
خرما خشک پیارم 400 گرمی خشکپاک
خرما خشک پیارم 400 گرمی خشکپاک
90,000 تومان
81,000 تومان
خرما خشک پیارم 400 گرمی خشکپاک
10% تخفیف

آلو

آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
52,000 تومان
46,800 تومان
آلو خورشتی 400 گرمی چاپار
10% تخفیف
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
65,820 تومان
آلو بخارا 300 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
63,400 تومان
آلو زرد 450 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
87,840 تومان
آلو بخارا 400 گرمی خشکپاک
آلو 450 گرمی برتر
آلو 450 گرمی برتر
99,800 تومان
89,820 تومان
آلو 450 گرمی برتر
10% تخفیف
آلو بخارا 400 گرمی سحرخیز
آلو بخارا 400 گرمی سحرخیز
99,500 تومان
89,550 تومان
آلو بخارا 400 گرمی سحرخیز
10% تخفیف
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
142,900 تومان
آلو بخارا 650 گرمی خشکپاک
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک
87,846 تومان
آلو سانتریزه ترش 600 گرمی خشکپاک

انجیر

انجیر خشک 400 گرمی چاپار
انجیر خشک 400 گرمی چاپار
125,000 تومان
112,500 تومان
انجیر خشک 400 گرمی چاپار
10% تخفیف
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک
165,770 تومان
انجیر خشک 450 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
144,350 تومان
انجیر خشک 400 گرمی خشکپاک
انجیر ویژه خشک 200 گرمی برتر
انجیر ویژه خشک 200 گرمی برتر
86,900 تومان
78,210 تومان
انجیر ویژه خشک 200 گرمی برتر
10% تخفیف
انجیر خشک 200 گرمی خشکپاک
انجیر خشک 200 گرمی خشکپاک
77,070 تومان
انجیر خشک 200 گرمی خشکپاک
سبد خرید
گروه محصولات