پرش به محتوای اصلی

مرغ

سینه مرغ بی ‌پوست 1800 گرمی روناک‌پروتئین
سینه مرغ بی ‌پوست 1800 گرمی روناک‌پروتئین
180,000 تومان
سینه مرغ بی ‌پوست 1800 گرمی روناک‌پروتئین
ران بی پوست مرغ 1800 گرمی روناک‌پروتئین
ران بی پوست مرغ 1800 گرمی روناک‌پروتئین
162,000 تومان
ران بی پوست مرغ 1800 گرمی روناک‌پروتئین
مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین
مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین
169,200 تومان
مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین
180,000 تومان
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین
ران مرغ بی‌پوست 1800 گرمی آرین
ران مرغ بی‌پوست 1800 گرمی آرین
162,000 تومان
ران مرغ بی‌پوست 1800 گرمی آرین
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
180,000 تومان
162,000 تومان
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
10% تخفیف
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
162,000 تومان
145,800 تومان
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌پایتخت
10% تخفیف
ران مرغ بی پوست ‌1800 گرمی ‌رادین‌‌پروتئین
ران مرغ بی پوست ‌1800 گرمی ‌رادین‌‌پروتئین
162,000 تومان
ران مرغ بی پوست ‌1800 گرمی ‌رادین‌‌پروتئین

ماهی

ماهی قزل آلای سالمونی منجمد 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
ماهی قزل آلای سالمونی منجمد 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
185,000 تومان
166,500 تومان
ماهی قزل آلای سالمونی منجمد 500 گرمی شیلات خلیج فارس نوین
10% تخفیف
فیله ماهی حسون 700 گرمی زرافشان‌جنوب
فیله ماهی حسون 700 گرمی زرافشان‌جنوب
98,400 تومان
88,560 تومان
فیله ماهی حسون 700 گرمی زرافشان‌جنوب
10% تخفیف
فیله تیلاپیا بدون تیغ 600 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
فیله تیلاپیا بدون تیغ  600 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
233,900 تومان
210,510 تومان
فیله تیلاپیا بدون تیغ 600 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
10% تخفیف
فیله تیلاپیا بدون تیغ 800 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
فیله تیلاپیا بدون تیغ 800 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
310,300 تومان
279,270 تومان
فیله تیلاپیا بدون تیغ 800 گرمی شیلات‌خلیج‌فارس‌نوین
10% تخفیف
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
334,300 تومان
300,870 تومان
فیله استیک شیر 700 گرمی شیلات خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
فیله ماهی گیدر بدون تیغ 500 گرمی تحفه
فیله ماهی گیدر بدون تیغ 500 گرمی تحفه
131,900 تومان
123,986 تومان
فیله ماهی گیدر بدون تیغ 500 گرمی تحفه
6% تخفیف
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه
237,300 تومان
230,181 تومان
فیله ماهی تیلاپیا 600 گرمی تحفه
فیله ماهی شوریده 700 گرمی زرافشان‌جنوب
فیله ماهی شوریده 700 گرمی زرافشان‌جنوب
325,700 تومان
293,130 تومان
فیله ماهی شوریده 700 گرمی زرافشان‌جنوب
10% تخفیف

میگو

میگو سوخاری دم‌دار، سایز (30-26) 400 گرمی دریازاد
میگو سوخاری دم‌دار، سایز (30-26) 400 گرمی دریازاد
199,800 تومان
179,820 تومان
میگو سوخاری دم‌دار، سایز (30-26) 400 گرمی دریازاد
10% تخفیف
فیله میگو رگ‌زده سایز (90-71) 400 گرمی مه‌پروتئین
فیله میگو رگ‌زده سایز (90-71) 400 گرمی مه‌پروتئین
211,100 تومان
189,990 تومان
فیله میگو رگ‌زده سایز (90-71) 400 گرمی مه‌پروتئین
10% تخفیف
میگو بدون پوست و رگ سایز (40-31) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ سایز (40-31) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
313,600 تومان
282,240 تومان
میگو بدون پوست و رگ سایز (40-31) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
میگو پلویی 500 گرمی شارین
میگو پلویی 500 گرمی شارین
157,200 تومان
117,900 تومان
میگو پلویی 500 گرمی شارین
25% تخفیف
ميگو بدون پوست و رگ، سایز (90-71) 500 گرمی دریازاد
ميگو بدون پوست و رگ، سایز (90-71) 500 گرمی دریازاد
263,000 تومان
236,700 تومان
ميگو بدون پوست و رگ، سایز (90-71) 500 گرمی دریازاد
10% تخفیف
میگو بدون پوست و رگ (60-51) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ (60-51) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
286,500 تومان
257,850 تومان
میگو بدون پوست و رگ (60-51) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
میگو بدون پوست و رگ سایز (50 -41) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ  سایز (50 -41) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
302,100 تومان
271,890 تومان
میگو بدون پوست و رگ سایز (50 -41) 500 گرمی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
میگو بدون پوست و رگ سایز (70-61) 1 کیلویی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
میگو بدون پوست و رگ سایز (70-61) 1 کیلویی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
535,100 تومان
481,590 تومان
میگو بدون پوست و رگ سایز (70-61) 1 کیلویی شیلات‌خلیج فارس‌نوین
10% تخفیف
سبد خرید
گروه محصولات