پرش به محتوای اصلی

سویا

سویا 700 گرمی خشکپاک
سویا 700 گرمی خشکپاک
26,495 تومان
سویا 700 گرمی خشکپاک
سویا ریزدانه 800 گرمی برتر
سویا ریزدانه 800 گرمی برتر
35,300 تومان
31,770 تومان
سویا ریزدانه 800 گرمی برتر
10% تخفیف
سویا بافت‌دار ریز 250 گرمی ‌سبزدانه‌
سویا بافت‌دار ریز 250 گرمی ‌سبزدانه‌
11,668 تومان
سویا بافت‌دار ریز 250 گرمی ‌سبزدانه‌
پروتئین سویا 280 گرمی کرالچین
پروتئین سویا 280 گرمی کرالچین
17,500 تومان
15,750 تومان
پروتئین سویا 280 گرمی کرالچین
10% تخفیف
سویا آجیلی 350 گرمی برکت
سویا آجیلی 350 گرمی برکت
34,900 تومان
31,410 تومان
سویا آجیلی 350 گرمی برکت
10% تخفیف
سویا 900 گرمی برکت
سویا 900 گرمی برکت
39,900 تومان
35,910 تومان
سویا 900 گرمی برکت
10% تخفیف
سبد خرید
گروه محصولات