پرش به محتوای اصلی

ماکارونی

ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
16,540 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 -  700 گرمی زر‌ماکارون
24,000 تومان
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
16,536 تومان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
17,000 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,800 تومان
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
23,345 تومان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
29,500 تومان
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی تک‌ماکارون
21,500 تومان
ماکارونی فرمی شلز 500 گرمی تک‌ماکارون

نودل

نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
11,457 تومان
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
 نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم مرغ 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
57,440 تومان
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
11,681 تومان
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت

مخصوص سوپ

رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
19,800 تومان
18,810 تومان
رشته‌ سوپی ورمیشل ‌500 گرمی سمیرا
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,800 تومان
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
17,500 تومان
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون
27,000 تومان
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماكارون
سبد خرید
گروه محصولات