پرش به محتوای اصلی

ماکارونی

ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
17,000 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.5 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون
21,500 تومان
ماکارونی فرمی پنه ریگاته 500 گرمی تک‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
اسپاگتی 1.5 -  700 گرمی زر‌ماکارون
24,000 تومان
18,700 تومان
اسپاگتی 1.5 - 700 گرمی زر‌ماکارون
22% تخفیف
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
17,000 تومان
ماكارونی 1.4 - 500 گرمی جهان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
17,000 تومان
ماکارونی رشته‌ای 1.7 - 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,800 تومان
ماکارونی پیکولی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
29,500 تومان
ماکارونی 2.8 غنی شده 500 گرمی تک‌ماکارون
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان
24,000 تومان
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی جهان

لازانیا

لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون
48,500 تومان
لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
31,000 تومان
لازانیا پیش پخت 300 گرمی زر‌ماکارون
لازانیا 200 گرمی مانا
لازانیا 200 گرمی مانا
22,407 تومان
لازانیا 200 گرمی مانا
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا
31,000 تومان
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

نودل

نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
12,000 تومان
نودل با طعم مرغ 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
12,000 تومان
نودل با طعم سبزیجات 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
12,000 تومان
نودل با طعم گوشت 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
12,000 تومان
نودل با طعم سبزیجات 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
 نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
60,000 تومان
نودل با طعم گوشت 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
12,000 تومان
نودل با طعم گوشت 75 گرمی الیت
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
60,000 تومان
نودل با طعم سبزیجات 5 عددی 77 گرمی هاتی‌نودل
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت
12,000 تومان
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت

مخصوص سوپ

ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
19,800 تومان
ماکارونی فرمی فیدلی 500 گرمی زر‌ماکارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
17,500 تومان
ماكارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 300 گرمی زرماكارون
ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان
ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان
19,800 تومان
ورمیشل فیدلی 500 گرمی جهان
سبد خرید
گروه محصولات