پرش به محتوای اصلی

انواع ترشی

ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
33,200 تومان
ترشی فلفل هالاپینو 560 گرمی بهروز
شور مخـلـوط 630 گرمی بدر
شور مخـلـوط 630 گرمی بدر
34,950 تومان
شور مخـلـوط 630 گرمی بدر
ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر
ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر
43,950 تومان
ترشی فـلـفل سبـز 570 گرمی بدر
ترشی کلم 630 گرمی بدر
ترشی کلم 630 گرمی بدر
29,950 تومان
ترشی کلم 630 گرمی بدر
ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر
ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر
38,200 تومان
ترشی نازخاتون 650 گرمی بدر
ترشی فلفل هالوپینو ورقه ای 310 گرمی سحر
ترشی فلفل هالوپینو ورقه ای 310 گرمی سحر
25,000 تومان
ترشی فلفل هالوپینو ورقه ای 310 گرمی سحر
ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
27,500 تومان
ترشی هفت بیجار 550 گرمی بهروز
ترشی مخلوط بادمجان 670 گرمی برتر
ترشی مخلوط بادمجان 670 گرمی برتر
28,340 تومان
ترشی مخلوط بادمجان 670 گرمی برتر

زیتون

زیتون شور 650 گرمی بدر
زیتون شور 650 گرمی بدر
89,950 تومان
زیتون شور 650 گرمی بدر
زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بدر
زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بدر
89,950 تومان
زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بدر
زیتون پرورده 500 گرمی آرشیا
زیتون پرورده 500 گرمی آرشیا
95,000 تومان
85,500 تومان
زیتون پرورده 500 گرمی آرشیا
10% تخفیف
زیتون پرورده 1000 گرمی آرشیا
زیتون پرورده 1000 گرمی آرشیا
173,000 تومان
155,700 تومان
زیتون پرورده 1000 گرمی آرشیا
10% تخفیف
زیتون شور بدون هسته درشت 660 گرمی آرشیا
زیتون شور بدون هسته درشت 660 گرمی آرشیا
112,200 تومان
100,980 تومان
زیتون شور بدون هسته درشت 660 گرمی آرشیا
10% تخفیف
زیتون سبز شور با هسته ویژه 660 گرمی آرشیا
زیتون سبز شور با هسته ویژه 660 گرمی آرشیا
98,000 تومان
88,200 تومان
زیتون سبز شور با هسته ویژه 660 گرمی آرشیا
10% تخفیف
زیتون شور ورقه شده بدون هسته 660 گرمی آرشیا
زیتون شور ورقه شده بدون هسته 660 گرمی آرشیا
124,500 تومان
112,050 تومان
زیتون شور ورقه شده بدون هسته 660 گرمی آرشیا
10% تخفیف
پرورده زیتون و بادمجان 610 گرمی بدر
پرورده زیتون و بادمجان 610 گرمی بدر
75,950 تومان
پرورده زیتون و بادمجان 610 گرمی بدر

خیار شور

خيار‌شور ويژه 700 گرمی اروم‌آدا
خيار‌شور ويژه 700 گرمی اروم‌آدا
54,900 تومان
خيار‌شور ويژه 700 گرمی اروم‌آدا
خیار‌شور درجه یک 730 گرمی یک‌و‌یک
خیار‌شور درجه یک 730 گرمی یک‌و‌یک
39,000 تومان
خیار‌شور درجه یک 730 گرمی یک‌و‌یک
خیار شور 680 گرمی بیژن
خیار شور 680 گرمی بیژن
35,050 تومان
31,545 تومان
خیار شور 680 گرمی بیژن
10% تخفیف
خیارشور ممتاز 770 گرمی یک‌ویک
خیارشور ممتاز 770 گرمی یک‌ویک
37,700 تومان
خیارشور ممتاز 770 گرمی یک‌ویک
خیارشور 650 گرمی دلپذیر
خیارشور 650 گرمی دلپذیر
38,000 تومان
خیارشور 650 گرمی دلپذیر
خیارشور ممتاز 680 گرمی بیژن
خیارشور ممتاز 680 گرمی بیژن
42,160 تومان
35,836 تومان
خیارشور ممتاز 680 گرمی بیژن
15% تخفیف
خیارشور ممتاز 680 گرمی اصالت
خیارشور ممتاز 680 گرمی اصالت
44,900 تومان
خیارشور ممتاز 680 گرمی اصالت
خیارشور ممتاز 630 گرمی بدر
خیارشور ممتاز 630 گرمی بدر
45,950 تومان
خیارشور ممتاز 630 گرمی بدر
سبد خرید
گروه محصولات