پرش به محتوای اصلی

کنسرو غذا و سبزیجات

خورش قیمه 285 گرمی هانی
خورش قیمه 285 گرمی هانی
73,000 تومان
خورش قیمه 285 گرمی هانی
خورش فسنجان 220 گرمی هانی
خورش فسنجان 220 گرمی هانی
72,000 تومان
خورش فسنجان 220 گرمی هانی
کنسرو ذرت شیرین 420 گرمی بدر
کنسرو ذرت شیرین 420 گرمی بدر
37,950 تومان
کنسرو ذرت شیرین 420 گرمی بدر
کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
31,950 تومان
کنسرو مخلوط سبزیجات 430 گرمی بدر
خوراک مرغ 285 گرمی هانی
خوراک مرغ 285 گرمی هانی
63,000 تومان
خوراک مرغ 285 گرمی هانی
خورش کرفس 285 گرمی هانی
خورش کرفس 285 گرمی هانی
70,000 تومان
خورش کرفس 285 گرمی هانی
کنسرو لوبیا چیتی 350 گرمی شاهسوند
کنسرو لوبیا چیتی 350 گرمی شاهسوند
20,260 تومان
کنسرو لوبیا چیتی 350 گرمی شاهسوند
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 370 گرمی شاهسوند
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 370 گرمی شاهسوند
25,630 تومان
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 370 گرمی شاهسوند

کنسرو ماهی

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون
35,000 تومان
کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن در روغن 120 گرمی تحفه
کنسرو ماهی تن در روغن 120 گرمی تحفه
29,000 تومان
کنسرو ماهی تن در روغن 120 گرمی تحفه
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون
47,965 تومان
کنسرو ماهی تن در روغن زیتون 180 گرمی شیلتون
کنسرو فیله ماهی تن (گیدر-هوور) در روغن مایع گیاهی 180 گرمی پیک
کنسرو فیله ماهی تن (گیدر-هوور) در روغن مایع گیاهی 180 گرمی پیک
35,000 تومان
کنسرو فیله ماهی تن (گیدر-هوور) در روغن مایع گیاهی 180 گرمی پیک
کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون
39,500 تومان
کنسرو ماهی تن رژیمی 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون
39,500 تومان
کنسرو ماهی تن دودی 180 گرمی شیلتون
کنسرو ماهی تن در روغن با شوید 180 گرمی تحفه
کنسرو ماهی تن در روغن  با شوید 180 گرمی تحفه
40,400 تومان
کنسرو ماهی تن در روغن با شوید 180 گرمی تحفه
کنسرو ماهی تن در آب نمک 180 گرمی تحفه
کنسرو ماهی تن در آب نمک 180 گرمی تحفه
35,800 تومان
کنسرو ماهی تن در آب نمک 180 گرمی تحفه
سبد خرید
گروه محصولات