پرش به محتوای اصلی

فرآورده های گوشتی

همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
69,480 تومان
همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
استیک برگر 90 درصد 4 عددی 500 گرمی شام شام
استیک برگر 90 درصد 4 عددی 500 گرمی شام شام
77,380 تومان
استیک برگر 90 درصد 4 عددی 500 گرمی شام شام
همبرگر ویژه 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
همبرگر ویژه 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
67,650 تومان
همبرگر ویژه 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
زغال برگر 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
زغال برگر  90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
71,540 تومان
زغال برگر 90 درصد 4 عددی 400 گرمی شام شام
همبرگر کلاسیک 95 درصد گوشت 5 عددی مام
همبرگر کلاسیک 95 درصد گوشت 5 عددی مام
90,230 تومان
همبرگر کلاسیک 95 درصد گوشت 5 عددی مام
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
62,360 تومان
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت 5 عددی مام
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت 5 عددی مام
30,690 تومان
همبرگر معمولی 30 درصد گوشت 5 عددی مام
کباب لقمه ویژه 70 درصد 9 عددی شام شام
کباب لقمه ویژه 70 درصد 9 عددی شام شام
51,680 تومان
کباب لقمه ویژه 70 درصد 9 عددی شام شام

سوسیس

سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد 300 گرمی کاله
سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد 300 گرمی کاله
53,180 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 55 درصد 300 گرمی کاله
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
97,570 تومان
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
131,340 تومان
سوسیس پارمسان 1 کیلویی کاله
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
67,150 تومان
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
63,340 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
81,760 تومان
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز 400 گرمی 202
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت قرمز1000 گرمی دالاهو
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت قرمز1000 گرمی دالاهو
59,870 تومان
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت قرمز1000 گرمی دالاهو
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو
30,540 تومان
کوکتل گوشت دودی 55 درصد 300 گرمی سولیکو

کالباس

کالباس گیاهی قارچ و زیتون 300 گرمی نوپرو
کالباس گیاهی قارچ و زیتون 300 گرمی نوپرو
41,600 تومان
37,440 تومان
کالباس گیاهی قارچ و زیتون 300 گرمی نوپرو
10% تخفیف
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد گوساله 250 گرمی 202
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد گوساله 250 گرمی 202
83,970 تومان
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد گوساله 250 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
55,120 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
53,710 تومان
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس خشک ممتاز 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
کالباس خشک ممتاز 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
62,430 تومان
کالباس خشک ممتاز 90 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
کالباس 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمی 202
کالباس 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمی 202
100,540 تومان
کالباس 80 درصد گوشت قرمز 250 گرمی 202
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
42,500 تومان
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز با پنیر 250 گرمی فارسی
ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت 250 گرمی 202
ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت 250 گرمی 202
80,900 تومان
ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت 250 گرمی 202
سبد خرید
گروه محصولات