پرش به محتوای اصلی

فرآورده های گوشتی

همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
96,610 تومان
همبرگر 95 درصد گوشت 400 گرمی اروئی
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
87,200 تومان
کباب‌ لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی ‌‌اروئی
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
108,200 تومان
همبرگر 90 درصد گوشت 500 گرمی ‌اروئی
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
86,300 تومان
همبرگر زغالی ‌75 درصد گوشت 4 عددی ‌اروئی
کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی مام
کباب لقمه 70 درصد گوشت  9 عددی مام
88,260 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت 9 عددی مام
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی مام
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی مام
84,700 تومان
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 5 عددی مام
کباب لقمه 70 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
کباب لقمه 70 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
80,040 تومان
کباب لقمه 70 درصد گوشت 400 گرمی ب.آ
همبرگر رویال 85 درصد گوشت 5 عددی مام
همبرگر رویال 85 درصد گوشت 5 عددی مام
105,940 تومان
همبرگر رویال 85 درصد گوشت 5 عددی مام

سوسیس

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله
76,790 تومان
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
144,020 تومان
کوکتل گوشت 1 کیلویی کاله
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
91,940 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد گوشت 500 گرمی 202
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
104,100 تومان
سوسیس هلندی 40 درصد گوشت قرمز 1000 گرمی 202
سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
139,720 تومان
سوسیس بلغاری 55 درصد گوشت یک کیلوگرمی کاله
سوسیس کوکتل بلغاری با 70 درصد گوشت قرمز و مرغ 600 گرمی میکائیلیان
سوسیس کوکتل بلغاری با 70 درصد گوشت قرمز و مرغ 600 گرمی میکائیلیان
143,900 تومان
139,583 تومان
سوسیس کوکتل بلغاری با 70 درصد گوشت قرمز و مرغ 600 گرمی میکائیلیان

کالباس

ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
82,740 تومان
ژامبون مرغ 90 درصد 300 گرمی 202
کالباس ژیگو سولیکو 300 گرمی کاله
کالباس ژیگو سولیکو 300 گرمی کاله
80,520 تومان
کالباس ژیگو سولیکو 300 گرمی کاله
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
87,640 تومان
کالباس خشک 80 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس مرغ و قارچ سولیکو 55 درصد 300 گرمی کاله
کالباس مرغ و قارچ سولیکو  55 درصد 300 گرمی کاله
58,810 تومان
کالباس مرغ و قارچ سولیکو 55 درصد 300 گرمی کاله
کالباس 90 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
کالباس 90 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
99,550 تومان
کالباس 90 درصد گوشت قرمز با طعم دود 250 گرمی فارسی
ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت 250 گرمی 202
ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت 250 گرمی 202
113,310 تومان
ژامبون پپرونی 90 درصد گوشت 250 گرمی 202
کالباس خشک مرغ و قارچ 60 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
کالباس خشک مرغ و قارچ 60 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
55,630 تومان
کالباس خشک مرغ و قارچ 60 درصد گوشت 350 گرمی کامپوره‌خزر
کالباس خشک دودی 70 درصد مخلوط گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره خزر
کالباس خشک دودی 70 درصد مخلوط گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره خزر
60,170 تومان
کالباس خشک دودی 70 درصد مخلوط گوشت و مرغ 350 گرمی کامپوره خزر
سبد خرید
گروه محصولات