پرش به محتوای اصلی

گوشت گوسفند

خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
320,500 تومان
خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
406,500 تومان
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
ران ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
ران ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
289,000 تومان
ران ممتاز گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی پویا پروتئین
گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی پویا پروتئین
578,000 تومان
گوشت ران گوسفندی 2 کیلویی پویا پروتئین
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
198,000 تومان
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
مغز ران گوسفندی 800 گرمی پویا‌پروتئین
مغز ران گوسفندی 800 گرمی پویا‌پروتئین
285,600 تومان
مغز ران گوسفندی 800 گرمی پویا‌پروتئین
سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
288,000 تومان
سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت سردست گوسفندی یک کیلویی پویا پروتیین
گوشت سردست گوسفندی یک کیلویی پویا پروتیین
288,000 تومان
گوشت سردست گوسفندی یک کیلویی پویا پروتیین

گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
10% تخفیف
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
174,150 تومان
156,735 تومان
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
10% تخفیف
سبد خرید
گروه محصولات