پرش به محتوای اصلی

گوشت گوسفند

خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
260,000 تومان
خورشتی گوسفندی ممتاز 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
329,600 تومان
گوشت راسته گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین
گوشت ران ممتاز گوسفندی یک کیلویی آوا پروتیین پایتخت
گوشت ران ممتاز گوسفندی یک کیلویی آوا پروتیین پایتخت
235,000 تومان
گوشت ران ممتاز گوسفندی یک کیلویی آوا پروتیین پایتخت
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
196,000 تومان
گوشت آبگوشتی بدون دنبه 1 کیلویی مهیا‌پروتئین
گوشت گردن آبگوشتی گوسفند یک کیلویی پویا پروتیین
گوشت گردن آبگوشتی گوسفند یک کیلویی پویا پروتیین
196,000 تومان
گوشت گردن آبگوشتی گوسفند یک کیلویی پویا پروتیین
گوشت قلوه گاه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت قلوه گاه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
145,000 تومان
گوشت قلوه گاه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
245,000 تومان
ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت ران ممتاز گوسفندی دو کیلویی آوا پروتیین پایتخت
گوشت ران ممتاز گوسفندی دو کیلویی آوا پروتیین پایتخت
470,000 تومان
گوشت ران ممتاز گوسفندی دو کیلویی آوا پروتیین پایتخت

گوشت گوساله

گوشت خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین
گوشت خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین
234,400 تومان
گوشت خورشتی گوساله 800 گرمی پویا‌پروتئین
ران گوساله 1 کیلویی رویال طعم
ران گوساله 1 کیلویی رویال طعم
257,000 تومان
244,150 تومان
ران گوساله 1 کیلویی رویال طعم
سردست گوساله 1 کیلویی رویال طعم
سردست گوساله 1 کیلویی رویال طعم
256,000 تومان
243,200 تومان
سردست گوساله 1 کیلویی رویال طعم

گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی مهیا پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
193,500 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی پویا پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی روناک‌پروتئین
10% تخفیف
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
193,500 تومان
174,150 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی آوا‌پروتئین‌پایتخت
10% تخفیف
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
174,150 تومان
139,320 تومان
چرخکرده مخلوط گوسفندی با گوساله 900 گرمی رویال طعم
20% تخفیف
سبد خرید
گروه محصولات